P&O advies

Ik heb ervaring met:
- werving & selectie
- recruitment
- in- en doorstroom van personeel
- geschiktheidsonderzoek
- loopbaanbegeleiding
- re-integratie
- belastbaarheidonderzoek in het kader van ziekteverzuim


Selectie en geschiktheid
Een medewerker komt in aanmerking voor een leidinggevende functie, maar heeft geen ervaring. Is de medewerker wel geschikt? Wat zijn sterke kanten van de kandiaat en waar kan op gecoacht worden? Een andere medewerker functioneert onvoldoende als teamleider! Waarom en waar zitten de knelpunten?

Sommige bedrijven hebben een test in huis gehaald, die wordt ingezet bij de selectie van personeel en zijn daar tevreden over. De test is dan het vertrekpunt en niet het antwoord op specifieke vragen, die voor elke functie anders ligt. Het is beter om vooraf objectieve selectiecriteria op te stellen en daarna de juiste tests in te zetten. Ik heb deze tests in huis.

Tijdens een selectieprocedure kan een selecteur geneigd zijn iemand te zoeken die  over de zelfde eigenschappen beschikt als collega's in het team. Balans in een team is belangrijk om zaken niet over het hoofd te zien en om de groepsdynamica te bevorderen. Een sollicitatieprocedure is beter te stroomlijnen, door vooraf objectieve selectiecriteria op te stellen.

Functievorming
Door een reorganisatie, fusie of technische ontwikkelingen kan een functie sterk veranderen. Functies worden samengevoegd, taken verdwijnen en nieuwe ontstaan. Zit morgen de juiste persoon op de verkeerde plek? Past iemand nog wel in zijn functie?
Ik vergelijk de oude en de nieuwe functie met elkaar en breng in kaart middels intern en extern overleg wat de nieuwe functie-eisen moeten zijn. Vervolgens onderzoek ik de capaciteiten en persoonskenmerken van een medeweker. Daaruit kunnen aspecten boven tafel komen waarop gecoacht moet worden. Wie dat gaat doen, hoe en wanneer wordt procedureel vastgelegd. Zo wordt een methodiek aangereikt, waarmee werkgever en werknemer zijn gebaat. Discussies worden op voorhand vermeden, problemen eerder ondervangen en maatregelen kunnen op tijd worden genomen.

Loopbaanbegeleiding en verzuimbestrijding

Een medewerker kan met de vraag rondlopen of hij nog wel op de juiste plek zit. Is er nog voldoende uitdaging? Doet hij het werk niet te lang? Hij kan zich veiliger voelen om zijn verhaal neer te leggen bij een extern adviseur, dan bespreekbaar te maken binnen de eigen organisatie.
De wereld om ons heen verandert en mensen moeten meeveranderen. De ene medewerker gaat daar gemakkelijker mee om dan de andere. Onderpresteren kan het gevolg zijn. Je zou verwachten dat verzuimkosten hoger zijn, dan de kosten van onderpresteren. Dat is niet het geval. Door op tijd in te grijpen, kun je erger voorkomen.