Loopbaanadvies

In een kennismakingsgesprek breng ik samen met jou de onderwerpen in kaart, die voor jou een rol spelen op het gebied van werk. Na de analyse stel ik een programma samen, waarmee we aan de slag kunnen. We maken een planning voor de korte termijn. Gaandeweg kunnen we het programma uitbreiden of bijstellen. Ik werk er naar toe dat je in de toekomst in vergelijkbare situaties zelf de analyse kunt maken en actie kunt ondernemen. In vaktaal gesteld kun je zo je loopbaan beter plannen en kom je tot loopbaancompetenties. 

Overweeg jij om een baan te zoeken die in het verlengde ligt van je vakgebied, of overweeg jij je vakgebied vaarwel te zeggen? Hoe pak je dat dan aan?
Bij een totale beroepsverandering komt de 2-sporengedachte aan bod. Hoe dat werkt zal ik je in de gesprekken uitleggen. Welke aspecten nog meer een rol kunnen spelen zal ik eveneens benoemen. Wellicht ben jij gebaat met het analyseren van de arbeidsmarkt, in de richting van een specifiek werkveld. De zoekstrategie naar die ene baan kan voor jou belangrijk zijn of, hoe steekt precies de kunst van het netwerken in elkaar? Hoe pak je dat aan?

Andere v
ragen die een rol kunnen spelen zijn:
- h
oe belangrijk is werk voor jou, in tegenstelling tot andere activiteiten in je leven?
- hoe zit het met gevoelens van veiligheid en zekerheid omtrent werk?

- hoeveel tijd ben je bereid te investeren door een opleiding te volgen?
- kun je tijdelijk terug in salaris?

Verwacht niet dat je carrière na een paar gesprekken met een loopbaanadviseur direct ingrijpend wijzigt. Je moet zelf aan verandering toe zijn. Vaak heb je vage ideeën, maar het kan wel een half jaar duren tot een idee uitgegroeid is tot een goed onderbouwd plan, dat jij kunt gaan uitvoeren. Je zult meerdere zaken moeten uitzoeken; beroepsbeoefenaars spreken, studiewegen onderzoeken en de haalbaarheid van je plan in kaart brengen. Hierdoor kun je teleurstelling voorkomen en op tijd je plan bijstellen.

Ik zal als loopbaanadviseur niet vertellen wat je moet doen, maar ik help je bij het analyseren van de gevolgen en de mogelijkheden bij het maken van een keuze.

Er is veel wildgroei in de wereld van loopbaanadvisering. Het is zinvol om te
achterhalen of een adviseur lid is van een beroepsvereniging. Denk hierbij aan een psycholoog met een NIP-registratie of een adviseur die is aangesloten bij het Register Beroepskeuzeadviseurs of het NOBOL. Vraag desnoods om diploma's.
Een eenjarige opleiding op HBO-niveau is een magere basis om op te treden als adviseur. Daarnaast is een persoonlijke klik belangrijk. Wees kritisch!

Als je nog in loondienst bent, kan het zijn dat je werkgever gedeeltelijk of volledig
de kosten wil dekken. Ook een werkgever is namelijk gebaat bij gemotiveerd personeel. Als de motivatie terugloopt, is dat niet het probleem van één persoon.

Misschien ben je herintreder of heb je een uitkering. Op het gebied van werk kun je toe zijn aan een moment dat iemand met je meedenkt. Dan is het fijn om een klankbord te hebben. 

Neem vrijblijvend contact met mij op om van gedachten te wisselen of loopbaan- begeleiding of loopbaanadvies iets voor jou is.